a a a a a a
a a
a Start-knop a a
a a
info-knop a
a a
tarieven-knop a
a a
theorie-knop a
a a
auto-knop a
a a
nieuws-knop a
a a
a contact-knop a a
a a

 

Praktijk-examen
Wanneer u en uw rij-instructeur het eens zijn, dat u voldoende kennis beheerst voor het afleggen van een examen, zal uw rij-instructeur uw examen gaan aanvragen. Deze rijschool werkt met het Top Online systeem van het C.B.R.. Dit betekent dat er rechtstreeks contact is met het reserveringsysteem van het C.B.R.. Hierdoor kunnen wij alle beschikbare data in een oogopslag zien en kunnen (spoed) examens zeer snel ingedeeld worden.

Procedure praktijk-examen
Het praktijk-examen duurt in totaliteit c.a. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor introductie met uw examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen zelf is opgebouwd uit een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet lezen op een afstand van 25 meter. Vervolgens zal de examinator u een aantal controlehandelingen uit laten voeren aan de examenauto. Dan begint de rit. De examinator zal u beoordelen op 10 examenonderdelen zoals, in- en uitvoegen, gedrag op kruispunten, bijzondere verrichtingen enz. Na de rit zal op het C.B.R. de uitslag bekend worden gemaakt en een toelichting worden gegeven

Geslaagd of gezakt
Als u bent geslaagd, krijgt u meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid. In ruil van deze twee documenten, twee pasfoto's en het vereiste tarief kunt u bij het gemeentehuis/stadhuis in uw woonplaats uw rijbewijs verkrijgen. Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijgt u een uitslagformulier mee, zodat u de gegevens met uw instructeur kunt bespreken in de vervolglessen.
Voor de exacte voorwaarden waaraan je moet voldoen tijdens het examen kan je hier het officiele document van het C.B.R. downloaden.( klik hier).

B.N.O.R.
Bij deze divisie van het C.B.R. doet iedereen examen die binnen vijf jaar minimaal 4 keer gezakt is voor het praktijkexamen. De geruchten doen zich de ronde dat een B.N.O.R. examen gemakkelijker is dan het C.B.R. examen: dit is absoluut niet waar. De eisen liggen namenlijk wettelijk vast. Wel is er meer tijd beschikbaar. Dat biedt de gelegenheid om kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het examen. Het B.N.O.R. examen wordt op een andere locatie afgenomen dan het C.B.R. examen. De examencentra voor B.N.O.R. bevinden zich op een wat rustiger locatie.

Tussentijdse toets (T.T.T.)
De T.T.T. is een rijtest, dat verloopt als een echt examen. U moet dan driekwart gevorderd zijn in uw rijopleiding. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Na afloop van de toets krijgt u advies over de examenonderdelen, waaraan u nog wat extra aandacht moet besteden. Als u een positieve advies krijgt over het onderdeel bijzondere verrichtingen ( parkeren, straatje keren e.d.), levert het u een vrijstelling op voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijk-examen. Wij adviseren u deze toets af te leggen als u ongeveer 2/3 van uw rijopleiding achter de rug heeft. Een vereiste voor het afleggen van een T.T.T. is, dat u uw theoriecertificaat behaald moet hebben.

Buitenlandse Testrit
Wanneer u niet in een van de E.E.R.-Lidstaten* uw rijbewijs heeft behaald, dan bent u volgens de Nederlandse wetgeving verplicht uw Nederlandse rijbewijs te behalen. U dient in deze situatie een bijzonder examen af te leggen bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (B.N.O.R.). U krijgt eenmalig de kans te laten zien, dat u op een veilige manier aan het wegverkeer in Nederland kunt deelnemen.Het examen duurt ca. 70 min. Als uw buitenlands rijbewijs op de dag van het examen niet meer geldig is, moet u ook een theorie-examen afleggen. Als uw buitenlands rijbewijs nog wel geldig is, kunnen enkele theorievragen worden gesteld als inleiding op het praktische deel. Als U bent gezakt voor het examen, dan bent u genoodzaakt uw Nederlandse rijbewijs op de reguliere wijze te behalen. Ons advies is om ruimschoots voldoende lessen te volgen, voordat u uw staatsexamen bij B.N.O.R. aflegt.