a a a a a a
a a
a Start-knop a a
a a
info-knop a
a a
tarieven-knop a
a a
theorie-knop a
a a
auto-knop a
a a
nieuws-knop a
a a
a contact-knop a a
a a

 

Prijzen
Een enkele rijles kost € 40,-- voor 60 minuten les.
Bij veel rijscholen duurt een les maar 50 minuten. Per les lijkt dat goedkoop, in werkelijkheid
is het gewoon duurder. Kijk maar naar onderstaand voorbeeld:

...Rijschool X rekent € 37,-- voor een les van 50 minuten.
,,,Wanneer we het lesgeld delen door die 50 mintuten kost een les dus € 0,74 per minuut.
...Een uur (60 minuten) lessen bij Rijschool X kost daarmee (0,74 *60) € 44.40,--.
...Wat goedkoop leek is dus € 4,40 of ruim 11% per uur duurder!

U kunt gewoon les nemen en in overleg kan dan worden bepaald wanneer de tussentijdse toets
en examen aangevraagd worden.

Natuurlijk kan er ook gebruik gemaakt worden van de 2 complete pakketten:

Pakket 1
  - 30 lessen van 60 minuten
- 1 praktijk examen

Pakket 2:
  - Identiek aan pakket 1, maar met tussentijdse toets CBR

Prijzen:
  - Pakket 1: € 1430,--
- Pakket 2: € 1530,--
- Losse les: € 40,--